รับปริญญามหาบัณฑิต 51

:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 21-22 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยสงฃลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

:: เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ผ่านฟันอุปสรรคมาได้ เป้าหมายให้ครอบครัวมีความสุข
ทุกๆคน ครอบครัว พ่อแม่ แม่บ้าน ตัวเล็กทั้ง 3 อนาคตต้องทำให้ได้

และทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง


เขตรั้วสีบลู
ดนตรี วงดนตรีสุนทราภรณ์ขับร้อง บุษยา รังษี" เขตรั้วสีบลูสร้างความชื่นชู ณ รูสะมิแล น้อมดวงแดด้วยรักแท้และแน่นอน
คอหงส์เช่นกันร่วมจิตสัมพันธ์รักร่วมพระบิดรรักร่วมใจเหมือนสิงขรมิเคลื่อนคลาย
โอ้พระพฤกษ์นี้ศรีตรังใหญ่ที่เราร่วมใจไว้ดังหมายสัญลักษณ์แทนใจกายอยู่อาจิณผูกพันมั่นเกลียวร่วมสายเลือดเดียวสงขลานครินทร์ได้ร่มเย็นทุกชีวินเพราะพระราชบิดา
โอ้ศรีสถาบันที่เราทั่วกันครั้นได้มาศึกษารู้และเรียนศาสตร์นานาพาก้าวไกลเราขอปฎิญาณตั้งปณิธานและสาบานมั่นไว้ เราจะพลีทั้งกายใจไว้ศักดิ์ศรีจะจงรักภักดีมั่นจะร่วมสร้างสรรค์ไว้สิ่งดีจะอุทิศชีวิตพลีเพื่อชาติไทย
ให้สมนามาว่าลูกสงขลานครินทร์ยิ่งใหญ่พระราชบิดรที่เกรียงไกรเหนือดวงใจแห่งเรา"


บรรยากาสที่หอประชุมนานาชาติ
ขอบคุณพี่ต้น 023 RX13 ที่เอื้อเฟื้อไฟล์วีดีโอ

ULTRAMAN

Loading...